Koronavirus (Covid-19)

Informasjon knyttet til koronaviruset (COVID-19),

og tiltak for å sikre en trygg reise

Vi i Bærumsbuss ønsker å gjøre deg oppmerksom på at vi lytter til myndighetenes anbefalinger, og gjør vårt for å ivareta deg som kunde og våre ansatte. Vi oppfordrer våre kunder til å følge de generelle smittevernsrådene som å inneha gode hoste- og håndhygiene, i tillegg til å holde seg hjemme ved sykdom.


For mer informasjon vises det til Folkehelseinstituttet sin nettside:


www.fhi.no

www.helsenorge.no